Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

25

por que dizes tal palabra?
Ca el tu amigo

a pos el mio non val vn mal figo.
Quando el es en palacio
non es en tal espacio,

oras tien algo, oras tien nada,
que ayna falla ela folda.

Quando non tien que defpender, torn[a]f[e], luego ajogar; 30 & joga dos vezes o tres,

que nunca gana vna vez;
quando torna a perder,
ayna fal el fu aver:

joga el cauallo & el rroçin

35 & elas armas otro sy,

el manton, el tabardo

e el beftido & el calçado;
finca en auol guifa,

en panicos & en camisa.

40 Quando non tien que jogar

nin al a que tornar,
vay & la fiella empenar
alos francos dela cal;

el fre[n]o & el albardo[n]

45 da[lo] al fu rrapagon

quelo vaya vender

[blocks in formation]

nin men gua de vestido. Enla manana por la ylada vieste su capa en çerrada

& en p[e]nada en corderinos,

& vafe a fus matines;

diz matines & mifa

& fierue bien fu eglisa,

e gana diezmos & primencias fin pecado & fin engaño;

e quando quier comer & beuer, & ha vida d[e] rrico omne.

E yo que efto digo,

a Dios grado & al mio amigo, non ha fanbre nin frio

nin mengua de vestido,

nin efto de feofa

de ninguna cofa.>>

75

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Übe

9. Geistliche Lyrik in galicischer Sprache

D. ALFONSO X.

Aus den Cantigas de Santa Maria

ber Alfonso X. vergl. S. 80. Die Cantigas zerfallen in 41 lyrische Hymnen zu Ehren der Jungfrau (loores), 15 für die christlichen Hauptfeste und Marientage bestimmte Lieder und in episch-lyrische Marienwunder (miragres). Für die letzteren boten das Leben der Königsfamilie und die Lokalgeschichte den Stoff. Alle Cantigas wurden von Alfonso X. mit Melodien versehen.

Literatur: C. de Lollis, Cantigas de amor é de maldezir di Alfonso el Sabio (Studj di filologia romanza, 1887, S. 31ff.); Riaño, Critical and Bibliographical Notes on Early Spanish Music, London, 1887; C. Michaëlis Vasconcelos in Grundriss der roman. Philologie II, 2, S. 178ff., H. Collet et L. Villalba, Contribution à l'étude des Cantigas (Bulletin hispanique XIII, S. 270ff.); F. Hanssen, Los versos de las Cantigas de Santa Maria (Anales de la Universidad de Chile 108, S. 337ff. und 501ff.); A. F. G. Bell, The Cantigas de Santa Maria of Alfonso X (Modern Language Review X, S. 338ff.); J. Ribera y Tarragó, La Música de las Cantigas, Madrid, 1922; G. Bertoni, Alfonso X di Castiglia e il provenzalismo della prima lirica porto-+ ghese (Archivum Romanicum VII, S. 171ff.); A. G. Solalinde, El códice florentino de las Cantigas y su relación con los demás manuscritos (Revista de Filología Española V, S. 143 ff.)

[Text nach Cantigas de Santa Maria, hrsg. R. Academia Española. Madrid, 1889. 2 Bde. a-c: Miragres, Nr. 3, 103, 142 (Bd. I, S. 5, 158, 212), vergl. S. 921; d—f: Loores, Nr. 10, 40, 340 (Bd. I, S. 18, 61, Bd. II, S. 473); g: Cantiga das Mayas (Bd. II, S. 599).]

[blocks in formation]

Deus o pecado d'Adam, da maçãa que gostou,

per que soffreu muit affan.
En o jnferno entrou;

10 mais, a do mui bon talan
tant'a seu Fillo rogou,
que o foy end' él sacar.
Máis nos faz Santa María

a seu Fillo perdōar,

15 que nos, per nossa folía, Il'imos falir et errar.

Pois ar fez perdon aver a Theophilo, un sev seruo que fora, fazer 20 per consello d'un judeu carta por gannar poder con o demo, et ll'a deu,

et fez ll'en Deus descreer, des í a Ela negar.

Máis nos faz Santa María
a seu Fillo perdōar,

que nos per nossa folía,
Il'imos falir et errar.

Pois Theophilo assí
fez aquesta träyçon,

per quant' end' eu aprendí,
foi do demo gran sazon;
mas depoys, segund' oy,
repentiú-ss' e foy perdon
pedir logo, ben alý

ú peccador sol achar.

Máis nos faz Santa María

a seu Fillo perdoar,
que nos per nossa folía,
Hl'imos falir et errar.

Chorando dos ollos seus
muito, foy perdon pedir;
ú uyú da Madre de Deus

a omágen, sen falir

lle diss': «Os peccados meus
>>son tan muitos, sen mentir,
>>que, se non per rogos teus,
»non poss'eu perdon gannar.»>
Máis nos faz Santa María

a seu Fillo perdōar,

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

50

a Uirgen a quen fía en seu ben. Os cães non podían acorrer,

ca o rio corría de poder,

por que ouueran a garç' a perder.

Mas el Rey deu uozes: «¿Quén será, quén

En a gran coita sempr' acorrer uen

a Uirgen a quen fía en seu ben.
>>Que éntre pola garça et a mj
»a traga logu' e aduga aquí?»
Et un d' Aguadalfaiara assi
disse: «Sennor, eu a 'durey aquén

En a gran coita sempr' acorrer uen
a Uirgen a quen fía en seu ben.
>>Do rio.» Et log' en él se meteu
con sas osas, que sol non as tolleu
et aa garça foi et a prendeu
pela cabeça, et quiséra-ss' én

En a gran coita sempr' acorrer uen a Uirgen a quen fía en seu ben.

Tornar, ca auía mui gran sabor de dal-a garça al Rei seu sennor; mail-a agua o troux'a derredor de guisa que lle fez perdel-o sen. En a gran coita sempr' acorrer uen

[blocks in formation]

30

35

C.

un

[blocks in formation]

Como Santa María quis guardar de morte ome d'un rei que entrara por bua garça en un rio

En a gran coita sempr' acorrer uen

a Uirgen a quen fía en seu ben.
Com' hua uez acorreu ant' el rey
Don Affonsso, com' ora uos direi,
a un ome e morrera, ben sei,
se non fosse pola que nos manten.
En a gran coita sempr' acorrer uen

a Uirgen a quen fía en seu ben.
Esto foi en o rio que chamar
söen Fenares, ú el Rey caçar
40 fora, et un seu falcon foi matar
en él hũa garça muit' en desden.

En a gran coita sempr' acorrer uen

a Uirgen a quen fía en seu ben.

Et todos a chamaron outro tal; mas el Rei disse: «Non auerá mal; »>ca non querrá a Madr' esperital »>que nos guarda et nos en poder ten.»> En a gran coita sempr' acorrer uen

[blocks in formation]

E assí foi; ca logo sen mentir

o fez a Uirgen do rio sayr

uiuo et são et al Rey uijr

con ssa garça que trouxe ben d'alén.

5 En a gran coita sempr' acorrer uen a Uirgen a quen fía en seu ben.

E foy-a dar log' al Rey manamán que beeizeu muit' á do bon talan por este miragre que fez tan gran, 10 et todos responderon log': «Amen.» En a gran coita sempr' acorrer uen o Uírgen a quen fía en seu ben.

15

d.

Esta é de loor de Santa María, com'è fremosa et boa, et à gran poder

Rosa das rosas et Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das Sennores.

Rosa de beldad e de parecer,.

et Fror d'alegría et de prazer;

Dona en mui pïadosa seer,

Sennor en toller coitas et doores.

Rosa das rosas et Fror das frores,

20 Dona das donas, Sennor das Sennores.
Atal Sennor deu' ome muit' amar
que de todo mal o pode guardar,
et pode-ll'os peccados perdoar
que faz no mundo per mãos sabores.

25

Rosa das rosas et Fror das frores, Dona das donas, Sennor das Sennores. Deuémol-a muit' amar et seruir, ca punna de nos guardar de falir; des i dos erros nos faz repentir 30 que nós fazemos come pecadores.

Rosa das rosas et Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das Sennores.
Esta Dona que tenno por Sennor
et de que quero seer trobador,

35 se eu per ren poss' auer seu amor,
dou ao demo os outros amores.
Rosa das rosas et Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das Sennores.

[blocks in formation]

lume dos santos fremosa et dos cëos uía.

Sálue-te, que concebiste mui contra natura, et póis teu Padre pariste et ficaste pura

Uírgen; et porén quesiste o que él quería.

Deus te salue, grorïosa Reynna María,

lume dos santos fremosa

et dos cëos uía.

Sálue-te, que enchoisti Deus gran sen mesura en tí, et d'ele fezisti om' e creatura.

Esto foi porque ouuisti gran sen et cordura

en creer quando oisti ssa messagería.

Deus te salue, grorïosa Reynna Maria,

45

50

55

60

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinuar »