Opiniones

Comentarios de usuarios

Crítica de los usuarios - Marcar como inadecuado

John Fitchen se narodil 1905 v Ithice ve státě New York a zemřel 1990 ve městě Hamilton. Byl to architekt a historik architektury působící celou svou kariéru na univesritě Colgate v Hamiltonu. Tato kniha Construction of Gothic Cathedrals: a Study of Medieval Vault Erection patří mezi jeho vrcholná díla.
Kniha je rozdělena do šesti kapitol s obsáhlým poznámkovým aparátem. Nechybí ani potřebná bibliografie, seznam obrazových příloh, slovníček pojmů a rejstřík jmen autorů, stavebních prvků a systémů a místa a jména staveb. Kniha je členěna velmi přehledně a snadno se v ní vyhledávají potřebné informace.
1. ZDROJE INFORMACÍ
První kapitola se obsáhle věnuje dostupným zdrojům informací, které se týkají stavby gotických katedrál s důrazem na provádění kleneb. Hlavní podstatou klenutí je zastropit volný prostor. Klenby v gotice, jak Fitchen zdůrazňuje, dosahují největšího rozvoje. Uvádí důležitou součást stavebního procesu, jímž byla soutěživost mezi jednotlivými stavebními hutěmi. Ta měla společně s notnou dávkou víry za následek poměrně rychlý posun ve vývoji stavby katedrál potažmo i kleneb. Snaha o co nejvyšší stavbu s co největším prosvětlením byla dalším motorem vývoje. Je zajímavé, že některé klenby dle moderních statických výpočtů nevyhovují a přesto dodnes stojí na svém místě. Jedním z názorů Fitchena je, že kamenictví v době gotiky bylo na svém vrcholu, dokládá to dvěma příklady. První je, že nástroje na opracování se od té doby v podstatě nezměnili. Druhým pak je fakt, že při ručním opracování je kámen pod neustálou kontrolou kameníka a tak je vybrán ten nejvhodnější kámen na konkrétní stavební díl, což při strojovém opracování nelze docílit. Dalším dokladem náročnosti provádění stavby je propojená funkce dekorativní a nosná, která klade vysoké nároky na projektovou přípravu, zručnost a hluboké znalosti geometrie každého kamenického mistra.
Zmiňovanými zdroji poznání jsou stavby samotné, vybavení a nástroje používané gotickými kameníky, dostupné stroje a možnosti přepravy materiálu, dochované plány, modely a ikonografie, stavební zápisky a účty. Většina zdrojů byla již v minulosti dostatečně probádána, autoři se zabývali ekonomií, statikou, geometrií. Dokonce se zmiňovali o účincích bombových útoků a požárů na gotické klenby. Málokdo se však věnoval procesu výstavby kleneb.
U ikonografií se Fitchen zmiňuje o obtížném vyhodnocování pravdivosti rytin a na jejich základě vyvození procesu výstavby. Byly totiž většinou kresleny dobrými malíři ne však stavebníky a proces stavby je tedy zachycen jen velice zřídka a ne vždy zcela správně.
2. STAVEBNÍ PROSTŘEDKY
Ve druhé kapitole autor definuje a rozvíjí základní stavební prostředky pro výstavbu kleneb. Jsou jimi lešení, podpůrné konstrukce, ramenáty a bednění. Tyto převážně tesařské konstrukce slouží jako dočasné podpory pro kamené či cihlové klenby, žebrové oblouky a pasy před jejich aktivací.
Lešení je nám známé převážně jako dočasná stavba sloužící dopravě materiálu a zajištění přístupu dělníků do vyšších úrovní stavby. Lešení však také sloužilo a někdy i dnes slouží jakožto dočasná nosná konstrukce pro zvedací prostředky a bednění. Ramenáty jsou převážně ve tvaru kruhové výseče a slouží buďto přímo jako podpůrný prvek klenutých žebrových oblouků nebo jako podpora bednění. Bednění je pak plošná podpora v přímém kontaktu s zděnou konstrukcí.
Podrobně jsou zde diskutovány možnosti odbednění pomocí odbedňovacích klínů, podřezávání bačkor podpůrné konstrukce atp. Rozebírá zde možnosti přepravy materiálů na stavbě a tehdy dostupné zvedací prostředky. Na základě konstrukčních a statických zásad polemizuje o stavebním postupu katedrály. Na základě Fitchenovi
 

Crítica de los usuarios - Marcar como inadecuado

this is the good book

Todos los comentarios - 2
5 estrellas - 0
4 estrellas - 0
3 estrellas - 0
2 estrellas - 0
1 estrella - 0

Todos los comentarios - 2
Comentarios editoriales - 0

Todos los comentarios - 2