The Construction of Gothic Cathedrals: A Study of Medieval Vault Erection

Portada
University of Chicago Press, 1981 - 344 páginas
2 Opiniones
Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso y lo quita si lo identifica
John Fitchen systematically treats the process of erecting the great edifices of the Gothic era. He explains the building equipment and falsework needed, the actual operations undertaken, and the sequence of these operations as specifically as they can be deduced today. Since there are no contemporary accounts of the techniques used by medieval builders, Fitchen's study brilliantly pieces together clues from manuscript illuminations, from pictorial representations, and from the fabrics of the building themselves.

"Anyone who has caught the fascination of Gothic Churches (and once caught, has almost necessarily got it in the blood) will find this book enthralling. . . . Clearly written and beautifully illustrated." —A. D. R. Caroe, Annual Review, Central Council for the Care of Churches

"Fitchen's study is a tribute to the extraordinary creative and engineering skills of successive generations of mediaeval builders. . . . This study enables us to appreciate more fully the technical expertise and improvements which enabled the creative spirit of the day to find such splendid embodiment." —James Lingwood, Oxford Art Journal

"Fitchen, in what can only be defined as an architectural detective story, fully explores the problems confronting the medieval vault erectors and uncovers their solution. . . . This is a book that no serious student of architecture will want to miss." —Progressive Architecture

 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso y lo quita si lo identifica
Crítica de los usuarios - Marcar como inadecuado

John Fitchen se narodil 1905 v Ithice ve státě New York a zemřel 1990 ve městě Hamilton. Byl to architekt a historik architektury působící celou svou kariéru na univesritě Colgate v Hamiltonu. Tato kniha Construction of Gothic Cathedrals: a Study of Medieval Vault Erection patří mezi jeho vrcholná díla.
Kniha je rozdělena do šesti kapitol s obsáhlým poznámkovým aparátem. Nechybí ani potřebná bibliografie, seznam obrazových příloh, slovníček pojmů a rejstřík jmen autorů, stavebních prvků a systémů a místa a jména staveb. Kniha je členěna velmi přehledně a snadno se v ní vyhledávají potřebné informace.
1. ZDROJE INFORMACÍ
První kapitola se obsáhle věnuje dostupným zdrojům informací, které se týkají stavby gotických katedrál s důrazem na provádění kleneb. Hlavní podstatou klenutí je zastropit volný prostor. Klenby v gotice, jak Fitchen zdůrazňuje, dosahují největšího rozvoje. Uvádí důležitou součást stavebního procesu, jímž byla soutěživost mezi jednotlivými stavebními hutěmi. Ta měla společně s notnou dávkou víry za následek poměrně rychlý posun ve vývoji stavby katedrál potažmo i kleneb. Snaha o co nejvyšší stavbu s co největším prosvětlením byla dalším motorem vývoje. Je zajímavé, že některé klenby dle moderních statických výpočtů nevyhovují a přesto dodnes stojí na svém místě. Jedním z názorů Fitchena je, že kamenictví v době gotiky bylo na svém vrcholu, dokládá to dvěma příklady. První je, že nástroje na opracování se od té doby v podstatě nezměnili. Druhým pak je fakt, že při ručním opracování je kámen pod neustálou kontrolou kameníka a tak je vybrán ten nejvhodnější kámen na konkrétní stavební díl, což při strojovém opracování nelze docílit. Dalším dokladem náročnosti provádění stavby je propojená funkce dekorativní a nosná, která klade vysoké nároky na projektovou přípravu, zručnost a hluboké znalosti geometrie každého kamenického mistra.
Zmiňovanými zdroji poznání jsou stavby samotné, vybavení a nástroje používané gotickými kameníky, dostupné stroje a možnosti přepravy materiálu, dochované plány, modely a ikonografie, stavební zápisky a účty. Většina zdrojů byla již v minulosti dostatečně probádána, autoři se zabývali ekonomií, statikou, geometrií. Dokonce se zmiňovali o účincích bombových útoků a požárů na gotické klenby. Málokdo se však věnoval procesu výstavby kleneb.
U ikonografií se Fitchen zmiňuje o obtížném vyhodnocování pravdivosti rytin a na jejich základě vyvození procesu výstavby. Byly totiž většinou kresleny dobrými malíři ne však stavebníky a proces stavby je tedy zachycen jen velice zřídka a ne vždy zcela správně.
2. STAVEBNÍ PROSTŘEDKY
Ve druhé kapitole autor definuje a rozvíjí základní stavební prostředky pro výstavbu kleneb. Jsou jimi lešení, podpůrné konstrukce, ramenáty a bednění. Tyto převážně tesařské konstrukce slouží jako dočasné podpory pro kamené či cihlové klenby, žebrové oblouky a pasy před jejich aktivací.
Lešení je nám známé převážně jako dočasná stavba sloužící dopravě materiálu a zajištění přístupu dělníků do vyšších úrovní stavby. Lešení však také sloužilo a někdy i dnes slouží jakožto dočasná nosná konstrukce pro zvedací prostředky a bednění. Ramenáty jsou převážně ve tvaru kruhové výseče a slouží buďto přímo jako podpůrný prvek klenutých žebrových oblouků nebo jako podpora bednění. Bednění je pak plošná podpora v přímém kontaktu s zděnou konstrukcí.
Podrobně jsou zde diskutovány možnosti odbednění pomocí odbedňovacích klínů, podřezávání bačkor podpůrné konstrukce atp. Rozebírá zde možnosti přepravy materiálů na stavbě a tehdy dostupné zvedací prostředky. Na základě konstrukčních a statických zásad polemizuje o stavebním postupu katedrály. Na základě Fitchenovi
 

Crítica de los usuarios - Marcar como inadecuado

this is the good book

Contenido

SOURCES OF INFORMATION
1
CONSTRUCTIONAL MEANS
11
MEDIEVAL TYPES OF VAULTING
42
GOTHIC FORMWORK
86
GOTHIC CENTERING
123
ERECTION OF RIB VAULTING WITHOUT FORMWORK
176
NOTES AND COMMENTS
197
APPENDIXES
241
ing They Reveal
248
APPENDIXES com
254
Encountered
301
GLOSSARY
307
BIBLIOGRAPHY
317
INDEXES
337
Derechos de autor

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 322 - Diagrams. 2s. 6d.t 44. FOUNDATIONS AND CONCRETE WORKS, a Rudimentary Treatise on ; containing a Synopsis...
Página 335 - TRACTS ON VAULTS AND BRIDGES; CONTAINING OBSERVATIONS ON THE VARIOUS FORMS OF VAULTS, ON THE TAKING DOWN AND REBUILDING LONDON BRIDGE; And ON THE PRINCIPLES OF ARCHES: Illustrated by extensive Tables of Bridges. Also, containing the PRINCIPLES OF...
Página 321 - A BOOK ON BUILDING, Civil and Ecclesiastical, including CHURCH RESTORATION. With the Theory of Domes and the Great Pyramid, &c. By Sir EDMUND BECKETT, Bart., LL.D., QC, FRAS 4s.
Página 320 - CE 45. 6d.t 216. MATERIALS AND CONSTRUCTION; A Theoretical and Practical Treatise on the Strains, Designing, and Erection of Works of Construction.
Página 317 - TRANSACTIONS of the Society instituted at London for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, with the Premiums offered in the year 1783.

Información bibliográfica