Rätten till mitt språk: förstärkt minoritetsskydd : delbetänkande

Portada
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Contenido

minoritetsfrågorna
13
SammanfattningTiivistelmäSummary
25
Inledning
33
Nationella minoriteter från historisk osynlighet till
43
Implementering av Sveriges åtaganden rörande
81
Europarådets granskning av den svenska
141
4
157
Övriga förslag till åtgärder för att stärka
193
Författningskommentarer
357
Referenser och förkortningar
369
Europeiska stadgan om landsdels
383
Ramkonventionen om skydd för nationella
425
Redovisning av enkätundersökning
453
Unga sverigefinnars tankar
477
Sverigefinnars
493
Derechos de autor

Términos y frases comunes

Información bibliográfica