Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Argentum male coctum, divitiafque fluentes;
Quicquid erit, magno fe jactat nobilis ufu;
Nec Deus effulfit magis afpectabilis olim,
Cum Danaën flavo circum pretiofus amictu
Ambiit, et gratam fuadente libidine formam,
Depluit irriguo liquefactum Numen in Auro.

Quin age, fume tubum fragilem, cui denfior aër Exclufus; fundo vitri fubfidat in imo Argenti ftagnum; ut pluvia impendente metallum Mobile defcendat, vel contra, ubi postulat æstas, Prodeat hinc liquor emergens, et rurfus inane Occupet afcenfu, tubulumque excurrat in omnem. Jam cœli faciem tempeftatefque futuras Confcia lympha monet, brumamque et frigora narrat. Nam quoties liquor infurgit, vitreoque canali Sublatum nequeunt ripe cohibere priores; Tum lætos fperare dies licet, arva fatentur Æftatem, et large diffufo lumine rident. Sin fefe immodicum attollens argenteus humor, Et nimium oppreffus, contendat ad ardua vitri, Jam fitiunt herbæ, jam fuccos flamma feraces Excoquit, et languent confumto prata virore. Cum vero tenues nebulas fpiracula terræ .Fundunt, et madidi fluitant fuper æquora fumi, Pabula venture pluviæ; tum fufile pondus Inferiora petit; nec certior ardea cœlos Indicat humentes, medias quando ætheris oras Tranando, craffa fruitur fublimius aura, Difcutit et madidis rorantia nubila pennis.

Nunc guttæ agglomerant, dispersas frigora ftipant

Particulas,

Particulas, rarufque in nimbum cogitur humor :
Prata virent, fegetem fœcundis imbribus æther
Irrigat, et bibulæ radici alimenta ministrat.
Quin ubi plus æquo defcendens uda metalli
Fundum amat, impatiens pluvia, metuenfque procellam,
Agricolæ caveant; non hoc impune colonus
Afpicit; oftendet mox fœta vaporibus aura
Collectas hyemes, tempeftatemque sonoram.
At licet argentum mole incumbente levatum
Subfidat, penitufque imo se condat in alveo,
Cætera quæque tument ; everfis flumina ripis
Expatiata ruunt, fpumantibus æftuat undis
Diluvium, rapidique effufa licentia ponti.

Nulla tacet fecreta poli mirabile vitrum,
Quin varios cœli vultus et tempora prodit,
Ante refert, quando tenui velamine tutus
Incedes, quando fperabis frigidus ignem.

Augurio hoc fretus, quanquam atri nubila cœli
Dirumpunt obfcura diem, pluviafque minantur;
Machina fi neget, et fudum promittat apertum,
Audax carpat iter nimbo pendente viator;
Nec metuens imbrem, pofcentes messor ariftas
Profternat: terræ jam bruma incumbit inermis,
Frigoraque haud nocitura cadunt, feriuntque paratos.

ΠΥΓΜΑΙΟ.

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

PENNATAS

acies, et lamentabile bellum

Pygmæadum refero: parvas tu, Mufa, cohortes
Inftrue; tu gladios, mortemque minantia roftra,
Offenfofque Grues, indignantefque pufillam
Militiam celebra; volucrumque hominumque tumultus.
Heroum ingentes animos et triftia bella
Pieridum labor exhaufit, verfuque fonoro
Juffit et æterna numerorum affurgere pompa:
Quis lectos Graiûm juvenes, et torva tuentem
Thefea, quis pedibus velocem ignorat Achillem?
Quem dura Æneæ certamina, quem Gulielmi
Gesta latent? Fratres Thebani, et flebile fatum
Pompeii quem non delaffavere legentem ?

Primus ego intactas acies, gracilemque tubarum
Carmine depingam fonitum, nova castra secutus;
Exiguofque canam pugiles, Gruibufque malignos
Heroas, nigrifque ruentem è nubibus hoftem.

Qua folis tepet ortu, primitiifque diei
India læta rubet, medium inter inhofpita faxa
(Per placidam vallem, et paucis accefia vireta)

[blocks in formation]

Pygmæum quondam fteterat, dum fata finebant,
Imperium. Hinc varias vitam excoluere per artes
Seduli, et affiduo fervebant arva popello.
Nunc fi quis dura evadat per faxa viator,
Defertofque lares, et valles offibus albas
Exiguis videt, et vestigia parva stupescit.
Defolata tenet victrix impune volucris
Regna, et fecuro crepitat grus improba nido:
Non fic, dum multos ftetit infuperabilis annos
Parvula progenies; tum, fi quis cominus ales
Congredi, et immixtæ auderet fe credere pugnæ,
Miles atrox aderat, fumptifque feroculus armis
Sternit humi volucrem moribundam, humerifque reportat
Ingentem prædam; cæfoque epulatur in hofte.
Sæpe improvifas mactabat, fæpe juvabat
Diripere aut nidum, aut ulcifci in prole parentem.
Nempe larem quoties multa conftruxerat arte,
Aut uteri pofuiffet onus, volucremque futuram ;
Continuo vultu fpirans immane minaci
Omnia vaftaret miles, foetufque necaret
Immeritos, vitamque abrumperet imperfectam,
Cum tepido nondum maturuit hoftis in ovo.

Hinc caufæ irarum, bella hinc, fatalia bella,
Atque acies letho intentæ, volucrumque virûmque
Commiffa ftrages, confufaque mortis imago.
Non tantos motus, nec tam memorabile bellum,
Mæonius quondam fublimi carmine vates
Lufit; ubi totam ftrepituque armifque paludem
Mifcuit: hic (visu miferabile !) corpora murum
Sparfa jacent juncis transfixa, hic gutture rauco

1

ΠΥΓΜΑΊΟ. ΓΕΡΑΝΟΜΑΧΙΑ.

Rana dolet, pedibufque abfciffo poplite ternis
Reptat humi, folitis nec fefe faltibus effert.

Jamque dies Pygmæo aderat, quo tempore cæfi
Poenituit fœtus, intactaque maluit ova.

83

Nam fuper his accenfa graves exarfit in iras
Grus ftomachans; omnefque fimul,quas Strymonis unda,
Aut ftagnum Mareotidis, imi aut uda Cäystri
Prata tenent, adfunt; Scythicaque excita palude,
Et conjurato volucris defcendit ab Istro.
Stragefque immenfas et vulnera cogitat absens,
Exacuitque ungues ictum meditata futurum,
-Et roftrum parat acre, fugaque accommodat alas.
Tantus amor belli, et vindictæ arrecta cupido.
-Ergo ubi ver nactus proprium, fufpenfus in alto
Aëre concuffis exercitus obftrepit alis,

Terræque immenfos tractus, femotaque longe

quora defpiciunt, Boteamque et nubila tranant Innumeri: crebro circum ingens fluctuat æther Flamine, et affiduus mifcet coelum omne tumultus. Nec minor in terris motus, dum bella faceffit Impiger, inftituitque agmen, firmatque phalangas, Et furit arreptis animofus homuncio telis : Donec turma duas compofta excurrat in alas, Ordinibufque frequens, et marte inftructa perito. Jamque acies inter medias fefe arduus infert Pygmædum ductor, qui majeftate verendus Inceffuque gravis reliquos fupereminet omnes Mole gigantea, mediamque affurgit in ulnam. Torvior afpectu (hoftilis nam infculpferat unguis, *Ore cicatrices) vultuque oftentat honesta

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »