Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Roftrorum figna, et crudos in pectore morfus.
Immortali odio, æternifque exercuït iris
Alituum gentem, non illum impune volucris
Aut ore, aut pedibus peteret confifus aduncis.
Fatalem quoties Gruibus diftrinxerat ensem,
Tuncavitque alas, celerique fugam abftulit hosti:
Quot fecit ftrages! quæ nudis funera pullis
Intulit, heu quoties implevit Strymona filetu !
Jamque procul fenus auditur, piceamque volantum
Profpectant nubem bellumque hoftefque ferentem.
Crebrefcit tandem, atque oculis fe plurimus offert
Ordinibus fructus variis exercitus ingens
Alituum, motifque eventilat aëra pennis.
Turba pólum replet, fpecieque immanis obumbrat
Agmina Pygmæorum, et denfa in nubibus haeret:
Nunc denfa, at patriis mox reddita rarior oris.
Belli ardent ftudio Pygmæi, et lumine fævo
Sufpiciunt hoftem; nec longum tempus, et ingens
Turba Gruum horrifico fefe fuper agmina lapfu
Præcipitat gravis, et bellum fperantibus infert:
Fit fragor; avulfæ volitant circum aëra plumæ.
Mox defeffa iterum levibus fefe eripit alis,
Et vires reparata iterum petit impete terras.
Armorum pendet fortuna: hic fixa volucris
Cufpide, fanguineo fefe furibunda rotatu

Torquet agens circum, roftrumque intendit in hoftem
Imbelle, et curvos in morte recolligit ungues.

Pygmæi hic ftillat lentus de vulnere fanguis,
Singultufque ciet crebros, pedibufque pufillis

Tundit humum, et moriens unguem execratur acutum.

Æftuat

ΠΥΓΜΑΙΟ-ΓΕΡΑΝΟΜΑΧΙΑ.

85

Æftuat omne fölum ftrepitu, tepidoque rubekit
Sanguine, fparguntur gladii, fparguntur et alae,
Unguefque et digiti, commiftaque roßra lacertis.
Pygmæadum fævit, mediifque in millibus ardet
Ductor, quem late hinc atque hinc pereuntia cingunt
Corpora fufa Gruum; mediaque in morte vagatur,
Nec plaufu alarum, nec roftri concidit itu.
Ille Gruum terror, illum denfiffima circum
Mifcetur pugno, et bellum omne laborat in uno:
Cum, fubito appulfus (fic Dî voluere) tumultu
Ex inopino ingens et formidabilis ales

Comprendit pedibus pugnantem; et (triste relatu)
Suftulit in cœlum; bellator ab unguibus hæret
Pendulus, agglomerat ftrepitu globus undique denfus
Alituum; fruftra Pygmæi lumine masto

Regem inter nubes lugent, folitoque minorem
Heroem afpiciunt gruibus plaudentibus efcam.

Jamque recrudefcit bellum, grus defuper urget
Pygmæum roftro, atque hoftem petit ardua morfu ;
Tum fugit alta volans; is furfum brachia jactat
Vulneris impatiens, et inanes faevit in auras.
Talis erat belli facies, cum Pelion ingens
Mitteret in coelum Briareus, folioque tonantem
Præcipitem excuteret; fparguntur in æthere toto
Fulminaque fcopulique : flagrantia tela deorfum
Torquentur Jovis acta manu, dum vafta gigantum
Corpora fufa jacent, femiuttaque fulphure fumant.
Viribus abfumptis penitus Pygmeïa tandem
Agmina languefcunt; ergo pars vertere terga
Horribili perculfa metu, pars tollere vocem

[blocks in formation]

Sic, dum fœcundis Cadmus dat femina fulcis,
Terra tumet prægnans, animataque gleba laborat,
Luxuriatur ager fegete fpirante, calescit

Omne folum, crefcitque virorum prodiga messis.
Jam pulvis varias terrae difperfa per oras,
Sive inter venas teneri concreta metalli,
Senfim diriguit, feu fefe immifcuit herbis,
Explicita eft; molem rurfus coalefcit in unam
Divifum funus, fparfos prior alligat artus
Junctura, aptanturque iterum coëuntia membra.
Hic nondum fpecie perfecta refurgit imago,
Vultum truncata, atque inhonefto vulnere nares
Manca, et adhuc deest informi de corpore multum.
Paulatim in rigidum hic vita insinuata cadaver
Motu ægro vix dum redivivos erigit artus.
Inficit his horror vultus, et imagine tota
Fufa per attonitam pallet formido figuram.

Detrahe quin oculos spectator, et, ora nitentem
Si poterint perferre diem, medium infpice murum,
Qua fedet orta Deo proles, Deus ipfe, fereno
Lumine perfufus, radiifque infperfus acutis.
Circum tranquillæ funduntur tempora flammæ,
Regius ore vigor fpirat, nitet ignis ocellis,
Plurimaque effulget majeftas numine toto.
Quantum diffimilis, quantum o! mutatus ab illo,
Qui peccata luit cruciatus non fua, vitam
Quando luctantem cunctata morte trahebat!
Sed fruftra voluit defun&tum Golgotha numen
Condere, dum victa fatorum lege triumphans
Nativum petiit cœlum, et fuper æthera vectus

Defpexit

Defpexit lunam exiguam, folemque minorem.
Jam latus effoffum, et palmas oftendit utrasque,.
Vulnufque infixum pede, clavorumque recepta
Signa, et tranfacti quondam veftigia ferri.
Umbræ huc felices tendunt, numerofaque cœlos
Turba petunt, atque immortalia dona capessunt.
Matres, et longae nunc reddita corpora vitæ
Infantum, juvenes, pueri, innuptæque puellæ
Stant circum, atque avidos jubar immortale bibentes
Affigunt oculos in nuinine: laudibus æther
Intonat, et laeto ridet cœlum omne triumpho.
His amor impatiens conceptaque gaudia mentem
Funditus exagitant, imoque in pectore fervent.
Non æque exultat flagranti corde Sibylla,
Hofpite cum tumet inclufo, et præcordia fentit
Mota Dei stimulis, nimioque calentia Phœbo.

Quis tamen ille novus perftringit lumina fulgor ?
Quam Mitra effigiem diftinxit pictor, honesto
Surgentem è tumulo, alatoque fatellite fultam?
Agnofco faciem, vultu latet alter in illo

Wainfletus, fic ille oculos, fic ora ferebat :
Eheu quando animi par invenietur imago!
Quando alium fimilem virtus habitura!-
Irati innocuas fecurus numinis iras
Afpicit, impavidofque in judice figit ocellos.
Quin age, et horrentem commixtis igne tenebris
Jam videas fcenam; multo hic stagnantia fuco
Monia flagrantem liquefacto fulphure rivum
Fingunt, et falfus tanta arte accenditur ignis,

*Coll. Magd. Fundator.

Ut

Exiguam; late populus cubitalis oberrat.
Inftant à tergo volucres, lacerantque trahuntque
Immites, certae gentem extirpare nefandam.

Sic Pygmæa domus multos dominata per annos,
Tot bellis defuncta, gruum tot læta triumphis,
Funditus interiit: nempe exitus omnia tandem
Certus regna manet, funt certi denique fines,
Quos ultra tranfire nefas: fic corruit olim
Affyriæ imperium, fic magnæ Perfidis imis
Sedibus everfum eft, et majus utroque Latinum.
Elyfii valles nunc agmine luftrat inani,

Et veterum Heroum mifcetur grandibus umbris
Plebs parva: aut, fi quid fidei mereatur anilis
Fabula, paftores per noctis opaca pufillas
Saepe vident umbras, Pygmæos corpore caffos..
Dum fecura gruum, et veteres oblita labores,
Lætitiæ penitus vacat, indulgetque choreis,
Anguftofque terit calles, viridefque per orbes
Turba levis falit, et lemurum cognomine gaudet.

RESURRECTIO

DELINEATA

AD ALTARE COL. MAGD. OXON.

EGREGIOS fuci tractus, calamique labores,

Surgentefque hominum formas, ardentiaque ora Judicis, et fimulachra modis pallentia miris, Terribilem vifu pompam, tu carmine Mufa

Pande

« AnteriorContinuar »